Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene
fredag 13. januar 2012 17:09

Befolkningen i Europa er i en aldringsprosess, og fra 2012 vil befolkningen som er i arbeidsdyktig alder reduseres, mens antall personer over 60 år regnes med å øke med to millioner per år. Hovedmålsettingen til EUs År for aktiv aldring er først å fremst å bidra til å skape en aktiv og bærekraftig aldringskultur i Europa. Det er også viktig å styrke solidaritetsfølelsen mellom generasjonene siden andelen eldre øker.

Dette skal oppnås gjennom økt satsning på tre uttalte fokusområder:

•    Aktiv aldring innenfor arbeidslivet
•    Økt samfunnsdeltakelse blant eldre mennesker
•    Bidra til at eldre kan leve et uavhengig liv så lenge som mulig

Les mer om EUs år for aktiv aldring her.