Hovedside
Tjenester
mandag 19. juli 2004 15:47
Osloregionens Europakontor skal være et service og brukerorientert kompetanse senter for våre medlemmer. Kontorets tjenester vil derfor naturlig følge våre medlemmers ønsker og behov med relevans til EU/EØS og Europa.

Våre hovedtjenester utgjør per i dag:

Nettverksbygging

 • Representere, markere og posisjonere medlemmene mot ulike Brussel miljøer
 • Bygge og vedlikeholde nettverk med andre byer, regioner og organisasjoner som er formålstjenlig for våre medlemmer
 • Sikre informasjon om og deltagelse i Europeiske prosjekter
 • Sikre effektiv tilgang på ny relevant informasjon
 • Arrangere møter/koble representanter fra Osloregionen med kompetansemiljøer i Brussel


Informasjon og kompetanseheving

 • Internettsider
 • Nyhetsbrev hver andre uke med ny relevant informasjon for medlemmene
 • Tilrettelegge kurs og seminarer med relevans til EU/EØS og Europa i Osloregionen og Brussel
 • Holde foredrag eller skaffe foredragsholdere innenfor ønsket tema
 • Regelmessige hjemmebesøk
 • Besvare spørsmål, skaffe og søke ønsket informasjon for våre medlemmer


Overvåke saker av spesiell interesse for Osloregionen

 • Overvåke forhandlinger/saker som er av spesiell interesse for Osloregionen
 • Samarbeide med andre regioner/byer mot EU institusjonene i saker hvor vi har sammenfallende interesser


Bidra til deltagelse i europeiske prosjekter og EU programmer

 • Veilede og informere om ulike EU programmer og frister
 • Søke europeiske samarbeidspartnere
 • Arrangere prosjektlederkurs