Kontaktperson:

Siri Svanemyr Eriksen

Tlf +32 (0)2 501 08 18

Mobil +32 (0) 498 970 569

E-post:  Siri Svanemyr Eriksen


Hvordan kan vi bistå?

  • Utarbeide og gjennomføre kurs og studiereiser
  • Formidle kontakt til relevante Europeiske miljøer og institusjoner
  • Bistå med prosjektutvikling
  • Besvare dine EU/EØS-relaterte spørsmål

Lenker

Hovedside Levekår & folkehelse

Levekår omfatter helse, arbeids- & sosiale forhold og rettferdighet. EUs medlemsland har ansvar for egen helsepolitikk, men EU vedtar en rekke lover knyttet til helse som implementeres i Norge. EU har også en rolle i helsepolitikken der denne har en europeisk dimensjon. Store deler av arbeids- og sosialpolitikken slik som arbeidsmarked, trygd og integrering har medlemslandene selv ansvar for. I henhold til EØS-avtalen må Norge alikevel følge EU når det gjelder fri flyt av arbeidstakere og forenkling av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

Fra 2014-2020 er EU inne i en ny programperiode hvor tidligere programmer som Progressprogrammet, Helseprogrammet og Daphne III erstattes med nye programmer. Det tredje helseprogrammet fokuserer på demografisk endring, utvikling av helsetjenester, å redusere helseforskjellene mellom land i Europa, å redusere utbredelsen av kroniske sykdommer, pandemier, grensekryssende sykdommer og forbedring av helseteknologi. Programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) erstatter blant annet det tidligere Progress- og EURES programmet. Norge vil delvis delta inn i dette programmet, innenfor områdene som går på modernisering av sysselsetting og sosialpolitikk, samt jobbmobilitet.

Tidligere programmer som Daphne III er nå underlagt programmet for Rettigheter og medborgerskap. Norge har i kommende periode ikke valgt å delta i rettighetsprogrammet som dekker temaet narkotika.Aktiv og sunn aldring
mandag 10. desember 2012 10:40

Europakommisjonen har lansert en handlingsplan med konkrete tiltak for å imøtekomme den aldrende befolkningen i Europa. Innen 20 år vil det blir dobbelt så mange pensjonister enn det vi har i dag, derfor er det viktig å øke fokuset på aktiv og sunn aldring.

Les mer …
 
HiOA presenterte sin ekspertise på helsefremmende arbeid på konferanse i Brussel
mandag 03. desember 2012 15:27

Osloregionens Europakontor arrangerte i samarbeid med regionene i Social Inclusion Regional Group (SIRG-nettverket) en konferanse den 14. november om helse og forebyggende arbeid. På konferansen ble effektive tiltak for å fremme god helse og forebygge skjørhet og sykdom blant eldre diskutert.

Les mer …
 
EUs tiltak for den aldrende befolkningen
torsdag 15. november 2012 10:27


Europakommisjonen har nå kommet ut med et hefte som viser hva EU gjør for den aldrende generasjonen. Heftet kommer som et resultat av EUs Aktiv Aldrings år 2012. Les mer her.

 
2012 SIRG - Konferanse om helse og forebyggende arbeid, 14. november
torsdag 25. oktober 2012 07:31

Osloregionens Europakontor (ORE) deltar i Social Inclusion Regional Group, «SIRG», et nettverk bestående av Brussel-baserte regionskontorer som ønsker å sette fokus på regioner, fylker og kommuners bidrag til de europeiske tematiske årene. 2012 er Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. 14. november organiserer ORE i samarbeid med SIRG-regionene Veneto (IT), West Sweden og VLEVA (Flandern) en konferanse om helse og forebyggende arbeid, den femte, og siste, konferansen i rekken i 2012. Målet med konferansen er å presentere effektive tiltak for å fremme god helse og forebygge skjørhet og sykdom blant eldre. En rekke europeiske regioner vil presentere beste praksis om fysisk aktivitet, fallforebygging, og metoder for å fremme god helse. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil delta på konferanse og presentere sitt arbeid rundt helsefremmende arbeid i en aldrende befolkning. For mer informasjon og påmelding, se her.

 
Osloregionens Europakontor i møte med Kunnskapsdepartementet
mandag 10. september 2012 08:55

Osloregionens Europakontor (ORE) var i uke 36 i et møte med Kunnskapsdepartementets forskningsavdeling, for å komme med innspill til ny forskningsmelding. Dette ga ORE en fin mulighet til å fortelle om kontoret og vår virksomhet både i Brussel. Et av temaene som ble diskutert var medlemmenes internasjonalisering og prosjektmedvirkning i Osloregionen med særlig betraktning på forskning og innovasjon i offentlig sektor. Forskningsrådet har selv foretatt en høring om innovasjon i offentlig sektor, og Kunnskapsdepartementet arbeider med en ny forskingsmelding. ORE benyttet muligheten til å diskutere rundt viktige temaer.

 
Likestilling og den økonomiske krisen
fredag 20. april 2012 14:32I Europakommisjonens årlige rapport om likestilling fastslås det at flere kvinner må inn på arbeidsmarkedet for å løse den økonomiske krisen. Dette vil være avgjørende for å nå Europa2020-strategiens mål om 75 prosent sysselsetting. I EU ligger sysselsettingsnivået for kvinner på 62,1 prosent. Flere kvinner i ledende posisjoner fremheves også som et virkemiddel for å øke bedrifters konkurranseevne. Les mer her.

 
Europeiske innovasjonspartnerskap for Aktiv og Sunn Aldring lansert
tirsdag 27. mars 2012 17:2928. februar åpnet Europakommisjonen for deltakelse i De europeiske innovasjonspartnerskapene for Aktiv og Sunn Aldring. Partnerskapene skal være et verktøy for å stimulere til innovasjon og teknologi i helsesektoren, og de skal bidra til å skape bedre synergi mellom offentlige og private investeringer fra aktører i hele Europa.

Les mer …
 
Bærekraftige pensjoner
fredag 02. mars 2012 10:31Europakommisjonen har lagt frem en hvitbok med forslag til politiske initiativer for å støtte EUs medlemsland i å reformere pensjonssystemene sine. Pensjon er per i dag hovedinntektskilden for ca. en fjerdedel av EUs befolkning. Rapporten ser blant annet på en rekke initiativ som skal bidra til å løse de store utfordringene pensjonssystemene står overfor. Blant de viktigste forslagene er følgende: bedre muligheter for eldre arbeidstakere i arbeidsmarkedet, utvikling av private kompletterende pensjonsordninger, bedring av sikkerheten ved kompletterende pensjonsordninger samt lengre arbeidsliv ved å knytte pensjonsalderen til forventet levetid, osv.  Les mer om hvitboken her og se video her.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

side 4 av 11